Amsterdam omarmt Airbnb!

Het veelgeroemde liberale karakter van Amsterdam ligt de laatste jaren onder vuur. Zijn we nog wel zo liberaal, staan we nog wel open voor nieuwe ideeën? Het antwoord lijkt (voor wat betreft shortstay verhuur) ronduit JA te zijn!

Na een kort verbod is de gemeente niet verstard in eerdere standpunten maar constructief gaan nadenken over de vraag hoe om te gaan met nieuwe initiatieven zoals Airbnb en Wimdu. Datzelfde kan gezegd worden van verzekeraars. Verschillende aanbieders hebben aangegeven in 2015 met speciale ‘airbnb polissen’ te komen. Dat is een van de uitkomsten van een gezamenlijk overleg van de bond van verzekeringen. Deze bond heeft een positieve instelling ten opzichte van de deeleconomie als basis gesteld.

A.s.r. heeft nu al een uitgebreide inboedel verzekering met airbnb clausule en wil in de komende tijd nadrukkelijker onder de aandacht brengen. Nationale Nederlanden komt vanaf 1 januari met verzekeringen van je woning die speciaal zijn ingericht om ook dekking te bieden in het geval van korte verhuur via Airbnb of soortgelijke aanbieder. Ook Aegon en Centraal Beheer verwachten binnenkort met een speciale Airbnb verzekering op de markt te komen. Alle verzekeringen hebben bovendien aangegeven dat zij zich er van bewust zijn dat airbnb door en voor particulier gebruik is en dat de kosten dus niet te hoog mogen zijn.

Airbnb en de gemeente Amsterdam zijn bovendien overeengekomen dat Airbnb voortaan de toeristenbelasting gaat heffen. Dat scheelt rompslomp voor de goedwillende burger en levert inkomsten op voor de gemeente. Daarmee lijkt de volledige acceptatie van shortstay verhuur in Amsterdam (en dus Nederland) een feit!

AirbnButler denkt graag met je mee over de beste verzekering voor jouw situatie. Het is nieuwe materie en iedereen moet er even aan wennen, maar het zorgt er wel voor dat je straks met een nog geruster hart op vakantie gaat terwijl je slapend geld verdient! Uiteraard verzorgen we ook alle andere services rondom shortstay verhuur, voor korte en lange(re) termijn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *